Kể từ khi nhành mai tuệ giác của Mãn Giác Thiền Sư nở trong sự lụi tàn của mùa xuân khách quan, nhân loại đã không ngừng suy ngẫm về nó để rồi thấy rằng đó chính là sản phẩm của ...